Ceník a podmínky služeb realitní kanceláře HANNES.CZ

Ceník a podmínky služeb realitní kanceláře HANNES.CZ při prodeji nemovitosti:

ceník je platný od 01.08.2021

PRODÁVAJÍCÍ:
Za nalezení kupujícího a vyřízení veškerých souvisejících úkonů, požadujeme od prodávajícího předem sjednanou odměnu ve výši % z dosažené kupní ceny nemovitosti.

Výše odměny (tedy počtu %) bude sjednána při nezávazné osobní schůzce, a odvíjí se mj. od výše předpokládané kupní ceny nemovitosti.

Sjednaná odměna zahrnuje veškeré služby a úkony od A do Z (vč. zajištění právních služeb a advokátní úschovy kupní ceny u spolupracujícího advokáta)
Sjednaná odměna je splatná po uzavření kupní smlouvy a zaplacení kupní ceny do advokátní úschovy.
Kompletní výčet našich služeb Vám rádi sdělíme při úvodní, bezplatné, nezávazné schůzce.

KUPUJÍCÍ:
Za zprostředkování koupě nemovitosti, ani vypracování kupní smlouvy a zajištění advokátní úschovy u spolupracujícího advokáta, nepožadujeme od kupujícího žádnou odměnu
Zájemci o získání hypotečního úvěru bezplatně zprostředkujeme služby spolupracujího úvěrového specialisty s VIP podmínkami ve většině českých bank.

Naše kancelář si vyhrazuje právo odmítnout uzavření smlouvy o rezervaci se zájemcem, s nímž je již rezervace projednávána, kterým však smlouva o rezervaci stále nebyla finálně odsouhlasena, a tuto uzavřít s jiným zájemcem (který např. smlouvu odsouhlasil dříve).

Až do okamžiku skutečného uzavření smlouvy o rezervaci, jsou veškerá jednání vnímána jako nezávazná.

Naše kancelář si při souběhu více zájemců o koupi stejné nemovitosti ve stejný moment vyhrazuje právo realizovat prodej s tím zájemcem, který nabídne vyšší cenu, a to i v případě, že se bude jednat o cenu vyšší, než je uvedena v inzerci, na niž tito zájemci reagují.

 

Ceník služeb realitní kanceláře HANNES.CZ při pronájmu nemovitosti:

PRONAJÍMATEL:
Za nalezení nájemce a přípravu smlouvy o nájmu, a vyřízení veškerých souvisejících úkonů, nepožadujeme od pronajímatele žádnou odměnu.

Naše služby související s nalezením nájemce jsou pro pronajímatele vždy ZCELA BEZPLATNÉ, a zahrnují:

zdarma: 

 • konzultaci případu
 • pořízení fotografií Vaší nemovitosti
 • nalezení nájemce
 • přípravu smlouvy o nájmu
 • předání nemovitosti nájemci (možno i se zmocněním v případě Vaší nepřítomnosti)
 • komunikaci s nájemcem v průběhu doby nájmu
 • konzultace a poradenství:
 • příprava dodatku ke smlouvě o nájmu
 • příprava výpovědi nájmu
 • příprava plné moci

za poplatek:

 • každoroční rozpočet vyúčtování služeb a energií a záloh nájemce: 1.900,- Kč

 

NÁJEMCE:
Za zprostředkování pronájmu požadujeme od budoucího nájemce odměnu ve výši  min. 1 měsíčního nájemného + DPH.
Je-li výše pronájmu nižší, než 10.000,- Kč, požadujeme od budoucího nájemce odměnu ve výši 10.000,- Kč + DPH
Odměna je splatná nejpozději při uzavření smlouvy o nájmu.
Plátci bude vystaven řádný daňový doklad.

 

Ceník jednotlivých služeb:

- ceník úkonů které nejsou předmětem komplexní spolupráce:

 • konzultace a poradenství: 1.500,- Kč / 1hod
 • příprava smlouvy o nájmu: 2.600,- Kč
 • příprava dodatku ke smlouvě o nájmu: 950,- Kč
 • příprava výpovědi nájmu: 600,- Kč
 • příprava plné moci: 600,- Kč
 • rozpočet vyúčtování služeb od SVJ: 1.900,- Kč
 • ocenění nemovitosti realitní kanceláří (např. pro dědické řízení, vypořádání majetku apod.): 6.000,- Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH
Můžeme účtovat s DPH i bez DPH, dle Vaší preference

 

DALŠÍ:

Rádi Vám bezplatně zprostředkujeme další cenově dostupné služby:

 • Kompletní, nebo částečný úklid Vaší nemovitosti odbornou firmou, vč. odborného čištění trouby, varné desky, digestoře, tepování nábytku.
 • Montáž sádrokartonových konstrukcí, minerálových podhledů.
 • Malířské práce.

HANNES.CZ Jan Hannes Hošek

608 888 825
info@hannes.cz
Realitní makléř od r. 2008

HANNES.CZ Yan Volos

608 888 825
info@hannes.cz
Asistent realitní kanceláře

HANNES.CZ Roman Volos

608 888 825
info@hannes.cz
Realitní makléř od r. 2010