Ceník a podmínky služeb realitní kanceláře HANNES.CZ

Ceník a podmínky služeb realitní kanceláře HANNES.CZ

ceník, platný od 01.03.2023

Prodej nemovitosti:

ODMĚNU RK HRADÍ PRODÁVAJÍCÍ:

 • Nemovitosti s dosaženou kupní cenou 2.800.000,- Kč a více:
  Za nalezení kupujícího a související úkony, požadujeme od prodávajícího odměnu ve výši 3,3% z dosažené kupní ceny.

 • Nemovitosti s dosaženou kupní cenou nižší než 2.800.000,- Kč:
  Za nalezení kupujícího a související úkony, požadujeme od prodávajícího paušální odměnu ve výši 90.000,- Kč.

 • Sjednaná odměna zahrnuje veškeré, před zahájením spolupráce sjednané služby a úkony
  (vč. zajištění právních služeb a advokátní úschovy kupní ceny u spolupracujícího advokáta).

 • Sjednaná odměna je splatná po uzavření kupní smlouvy a zaplacení kupní ceny do advokátní úschovy.

 • Kompletní výčet našich služeb Vám rádi sdělíme při úvodní, bezplatné, nezávazné schůzce.

 • Kupující neplatí žádnou odměnu RK 

Naše kancelář si vyhrazuje právo odmítnout uzavření smlouvy o rezervaci koupě nemovitosti se zájemcem, s nímž je rezervace projednávána, kterým však smlouva o rezervaci stále nebyla finálně odsouhlasena, a tuto uzavřít s jiným zájemcem (který např. smlouvu o rezervaci odsouhlasil dříve).

Až do okamžiku skutečného uzavření smlouvy o rezervaci, jsou veškerá jednání vnímána jako nezávazná.

Naše kancelář si při souběhu více zájemců o koupi stejné nemovitosti ve stejný moment vyhrazuje právo realizovat prodej s tím zájemcem, který nabídne vyšší cenu, a to i v případě, že se bude jednat o cenu vyšší, než je uvedena v inzerci, na niž tito zájemci reagují.

Volitelná doplňková služba bez komplexní spolupráce:

rezervace koupě nemovitosti u RK, coby vedlejšího účastníka - příprava smlouvy o rezervaci a úschova rezervační zálohy u RK  

  6.000,- Kč

Pronájem nemovitosti:

Varianta 1:

odměnu RK platí nájemce:

 • Od pronajímatele nepožadujeme žádnou odměnu.
 • Za zprostředkování pronájmu požadujeme od budoucího nájemce odměnu ve výši  min. 1 měsíčního nájemného + DPH.
 • Je-li výše pronájmu nižší, než 10.000,- Kč, požadujeme od budoucího nájemce odměnu ve výši 10.000,- Kč + DPH.
 • Odměna je splatná nejpozději při uzavření smlouvy o nájmu.
 • Plátci bude vystaven řádný daňový doklad.

Varianta 2:

odměnu RK platí pouze pronajímatel:

 • PRONAJÍMATEL může ihned, nebo v průběhu spolupráce využít možnosti uhradit odměnu místo nájemce.

Varianta 3:

odměnu RK platí nájemce i pronajímatel, každý z 50%:

 • Pronajímatel může ihned, nebo v průběhu spolupráce využít možnosti uhradit nám část odměny.

služby, zahrnuté v odměně v případě variant spolupráce 1,2,3:

 • konzultace případu a související poradenství
 • pořízení fotografií nemovitosti
 • nalezení nájemce
 • přípravu smlouvy o nájmu
 • uzavření smlouvy o nájmu (se zmocněním v případě Vaší nepřítomnosti)
 • převzetí nemovitosti od nájemce (se zmocněním v případě Vaší nepřítomnosti)
 • předání nemovitosti nájemci (se zmocněním v případě Vaší nepřítomnosti)
 • příprava plné moci

Ceník jednotlivých služeb bez další spolupráce, nebo nad rámec služeb zahrnutých v ceně spolupráce: 

konzultace a poradenství - cena za 1-2 hod

1.900,- Kč

příprava smlouvy o nájmu (obvykle do 24 hod.)

1.900,- Kč

příprava dodatku ke smlouvě o nájmu

1.900,- Kč

vyjednávání o navýšení výše nájmu

ve výši 1x navýšení

příprava výpovědi / skončení nájmu

1.900,- Kč

příprava výpovědi bez výpovědní doby + splátkový kalendář     

 1.900,- Kč 

příprava plné moci

600,- Kč

rozpočet vyúčtování služeb od SVJ

1.900,- Kč / 1 obodbí nebo část roku

Uvedené ceny jsou bez 21% DPH / pouze samostatné služby můžeme účtovat s DPH i bez DPH, dle Vaší preference


OSTATNÍ SLUŽBY:

Rádi Vám zprostředkujeme další služby se spolupracujícím partnery:

 • montáž sádrokartonových konstrukcí, minerálových podhledů
 • specializované stavební činosti
 • malířské práce
 • rekonstrukce domů, bytů a bytových jader
 • obklady koupelen a kuchyní
 • výstavby rodinných domů (cihlové, železostavby, dřevostavby)

 

Tento text je duševním vlastnictvím výhradně realitní kanceláře HANNES.CZ.
Pokud jste nabídku se stejným textem obdrželi od jiné realitní kanceláře, prosíme sdělte nám to.

Děkujeme

HANNES.CZ Jan Hannes Hošek

608 888 825
info@hannes.cz
Ředitel realitní kanceláře - realitní poradce, Realitní makléř od r. 2008