Smluvní pokuty ve smlouvě o nájmu? Od 1.7.2020 již s oporou v zákoně!

Dne 15. 4. 2020 vstoupil v platnost a dne 1. 7. 2020 vstoupí v účinnost zákon č. 163/2020 Sb., coby novela občanského zákoníku (zákon. č. 89/2012 Sb).

Pronajímatelé ve smlouvách o nájmu doposud bez opory v zákoně, tedy nezákonně, sjednávali smluvní pokuty vůči svým nájemcům (např. za nedodržení různých ostanovení, za nedodržení sjednané doby nájmu, apod.)

Od 1.7 vstupuje v účinnost zákon č. 163/2020 Sb., který pronajímatelům umožňuje sjednat ve smlouvě o nájmu smluvní pokuty vůči nájemci (za porušení některých ustanovení smlouvy)

Výše všech smluvnívh pokut smlouvy však spolu s výší sjednané jistoty nesmí přesáhnout 3násobek výše měsíčního nájemného.

Tzn. max. možnou výši smluvní pokuty lze udělit s ohledem na výši nájmu a výši sjednané jistoty.

Pokud tedy výše nájmu činní např. 15.000,- Kč, výše jistoty 15.000,- Kč, mohou být ve smlouvě o nájmu sjednány smluvní pokuty vůči nájemci v celkové maximální výši 30.000,- Kč

Pokud tedy výše nájmu činní např. 15.000,- Kč, výše jistoty 30.000,- Kč, mohou být ve smlouvě o nájmu sjednány smluvní pokuty vůči nájemci v celkové maximální výši 15.000,- Kč

Obecně pronajímatelům doporučujeme sjednávat smluvní pokutu především za nesplnění podmínky finálního řádného úklidu, za nepředání bytu zpět, neumožnění prohlídek během posledních 3 měsíců nájmu za neodhlášení trvalého pobytu nebo sídla firmy nebo porovozvony  nad sjednandou lhůtu pro jejich odhlášení.

Bohužel, většina nájemců nemovitost užívá v domnění, že při skončení nájmu nemovitost opustí tak jak je, neuklizenou a zanedbanou, s argumentem "ať si to pronajímatel vezme z kauce".

Navíc, zanedbání běžné údržby během doby nájmu způsobuje další škody, např. vodní kámen, změna barvy sanity po odstranění ročního zašpinění, aj.

Vyšší smluvní pokuta by tak mohla neseriózní nájemce přimět dát po sobě byt skutečně do pořádku a vrátit jej zcela čistý, vymalovaný, a bez poškození.

Autor:
Jan Hannes Hošek
HANNES.CZ Reality